İzahname Değişiklik Duyurusu Tadil Metni

Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a Bağlı Kare Portföy Serbest Fon İzahnamesi, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 09/09/2016 tarih ve  12233903-305.04-E.9706  sayılı izin doğrultusunda izahnamesinin giriş ve kısaltma bölümleri ile 1.1 inci, 2.3 üncü,  2.5  inci,  5.2 nci, 6.1 inci, 6.6 ncı  ve 8.2 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve izahnameye 6.7 inci madde eklenmiştir. Değişiklikler 20.10.2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Söz konusu değişikliklere ilişkin tadil metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 
 
 
Copyright © 2015-2018 | kareportfoy.com.tr