Kare Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon

Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Kare Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon katılma paylarının satışına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15/10/2020 tarihinde onaylanmıştır.

Fon katılma payları önceden belirlenmiş yatırımcılara tahsisli olarak satılacak olup alım-satım işlemleri sadece kurucu tarafından yapılacaktır. Fon TEFAS’ta işlem görmeyecektir.

Kamuoyına saygıyla duyurulur.

Sözkonusu izhaname metni için tıklayınız.

 
 
 
Copyright © 2015-2018 | kareportfoy.com.tr