Tasarruf Sahiplerine Duyuru KRC izahname değişikliği

Kare Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin 2.3 üncü maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 04.05.2020 tarih ve 12233903-305.04-E.4705 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sözkonusu değişikliklere ilişkin duyuru metni için tıklayınız.

 
 
 
Copyright © 2015-2018 | kareportfoy.com.tr