Tasarruf Sahiplerine Duyuru KRS izahname değişikliği

Kurucusu olduğumuz Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon izahnamesi, Seramye Piyasası Kurulundan alınan 15.04.2021 tarih ve 5138 sayılı izin doğrultusunda EK’teki gibi değiştirilmiştir. Değişiklikler 20.05.2021 tarihi itibariyle uygulanacaktır.

Sözkonusu tadil metnine ulaşmak için tıklayınız.

 
 
 
Copyright © 2015-2018 | kareportfoy.com.tr