Tarihçe

Tarihçe

Kare Portföy Yönetimi A.Ş., Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin devamı olarak ve buradaki tüm teknik altyapı ve organizasyonun üzerinden oluşturulmuş ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasasına ilişkin faaliyetlerde bulunmak üzere 2 Nisan 2015 tarihinde kurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan:

  • Kuruluş izin tarih ve sayısı: 13.01.2015 -1/16
  • Faaliyet izin tarih ve sayısı: 12.06.2015  - 754/15
  • Yetki belgesi tarih ve sayısı: 23.10.2015 - PYŞ/PY.43 / 754
  • Kayıtlı sermaye tavanı: 10.000.000 TL
  • Ödenmiş sermaye: 7.500.000 TL
 
 
 
Copyright © 2015-2018 | kareportfoy.com.tr