Company News

Tasarruf Sahiplerine Duyuru – 08 Nisan 2019

Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu aşağıdaki şemsiye fon iç tüzüklerinin 11.2. maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 08/04/2019 tarih ve E.5407 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir. Değişiklikler 22/04/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye fon içtüzük değişikliğine ilişkin tasarruf sahiplerine duyuru metni için tıklayınız.

Leave a Reply