Kullanım Şartları

Kare Portföy Yönetimi A.Ş.’ye (Kare Portföy) ait internet sitesindeki tüm dokümanlar Kare Portföy’ün mülkiyetindedir ve telif ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları Kare Portföy, Kıraça Şirketler Topluluğu ya da diğer üçüncü kişi ve kuruluşlara ait olan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu materyallere internet sitesinde yer verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da, izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Kare Portföy’ün yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. Kare Portföy, bu tür materyallerin (duvar kağıdı, ekran koruyucu, reklam filmi gibi) mesleki, ya da ticari amaçlı olmadan kullanımı için kişisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine izinler verebilir. Bu sitede yer alan materyaller ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlalde bulunan kullanıcıya aittir.

 

Eğer site ile link oluşturmak isterseniz, bu link Kare Portföy kurum ana sayfasına yönlendirilmelidir (www.kareportfoy.com.tr). Kare Portföy Internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Kare Portföy internet sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

 

Kare Portföy internet sitesinde yer alan her türlü fiyat, bilgi, resim, açıklama ve haber (“Bilgi”) sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde internet sitesinde yer alan bilgilerin hatalı olduğu ya da bu Bilgiler’e istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, Kare Portföy Yetkili Satıcıları’ndan temin etmekle yükümlü olduğunu ve internet sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle Kare Portföy’ün herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

 

Kare Portföy, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve Kare Portföy internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Kare Portföy internet sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

 

Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının Kare Portföy sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Kare Portföy, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

 

Kare Portföy, bu Internet sitesini ziyaret ettiğinizde, doğrudan (istenilen bilgiyi vermeniz halinde) veya dolaylı olarak (ör: Internet giriş kayıtları) sizinle ilgili bilgi toplayabilir.

 

Kare Portföy, isteyerek vermediğiniz takdirde, hakkınızda kişiyi tanımlayan bilgiler toplamayacaktır (örneğin isim, adres, telefon numarası, ya da e-posta adresi) (“Kişisel Bilgi”). Eğer Kare Portföy’e Kişisel Bilgileriniz’i verirseniz, Kare Portföy bu bilgileri, gelecekte, pazarlama, pazar araştırması, satış bilgilerinin takibi ve size ulaşmak gibi amaçlarla kullanmak üzere saklayacaktır. Ayrıca, Kare Portföy bu bilgileri kendi bünyesindeki diğer ulusal ve uluslararası şirket gruplarına ve yetkili satıcılarına aynı amaçlar doğrultusunda aktarabilir. Sizden talep edilmeyen Kişisel Bilgiler’i verdiğiniz takdirde, bu bilgileri bu sitede belirtilen şekilde kullanmamızı onaylamış olmaktasınız.

 

Kullanıcı Kayıt Formu’nun doldurulmuş olması, kullanıcıya herhangi bir hak vermez ya da kullanıcıya herhangi bir uygulama ile ilgili kazanılmış hak iddiasında bulunma imkanı vermez. Kayıt Formu’na eksik, yanlış ya da geçerli olmayan bilgiler girilmesi halinde, Kare Portföy ve/veya Yetkili Satıcıları’nın kendi takdirlerinde olmak üzere düzenleyebilecekleri pazarlama ve tanıtım programları sonucu sağlanabilecek imkanlar ile ilgili hak talebinde bulunulamaz.

 

Internet’in yapısı gereği bilgiler Internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar Kare Portföy’ün sorumluluğunda değildir.

 

Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgileri toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız Internet tarayıcısının türü, işletim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi verilebilir.

 

Siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, bilgi belirteci (“cookie”) formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır. Örneğin, cookie’ler, siteleri ve reklamları sizin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlememizi sağlayacaktır. Hemen hemen tüm internet tarayıcılarında, cookie’leri hard diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen Internet tarayıcınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.

 

Kullanıcılar ile Kare Portföy arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, Kare Portföy’ün yazılı (baskı) ve elektronik kayıtları münhasır delil olarak kabul edilecektir.

Kare Portföy Internet Sitesi Kullanımı ve Üyelik Şartları’nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

Internet sitemiz Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve işletilmektedir. Site hakkındaki ihtilafların çözümünde Türk kanunları uygulanacaktır ve Türk mahkemeleri yetkili olacaktır.

Kullanıcı, Kare Portföy Internet sitesine girmekle yukarıda belirtilen şartları kabul etmiştir.