Kategori: Duyurular

Kare Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon Devri

Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu Kare Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon‘a bağlı Kare Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon‘un kuruculuğunun, Rota Portföy Yönetimi A.Ş.’ye devredilmesine ve Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı Rota Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon unvanıyla yönetilmesine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.04.2024...

Devamı

Kare Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon Katılma Paylarının Satışı

Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu Kare Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon katılma paylarının satışına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulunun 15.03.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-51331 sayılı izin yazısı ile onaylanmıştır. Fon izahnamesi için tıklayınız. Fon katılma paylarının satışına Fon izahnamesinin tescil işlemleri ile mevzuat gereği Fon adına yapılması gereken işlemlerden sonra...

Devamı

Kare Portföy Para Piyasası Fonu- Kuruluş ve Fon Katılma Paylarının İhracına İlişkin Duyuru

Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu Kare Portföy Para Piyasası Fonu’nun katılma paylarının ihracına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulunun 07.12.2023 tarih ve 76/1675 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (SPK izin yazısı tarih ve no: 08.12.2023 , E-12233903-305.01.01-46354) Fon katılma paylarının satışına Fon izahnamesinin tescil işlemleri ile mevzuat gereği Fon adına yapılması...

Devamı

Kare Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Şemsiye Fon İçtüzüklerinde ve Menkul Kıymet Yatırım Fon İzahnamelerinde Yapılacak Değişikliğe İlişkin Duyuru – 10 Temmuz 2023

Saklamacı kuruluş değişikliği nedeniyle şemsiye fon içtüzüklerinde ve bu şemsiye fonlara bağlı ihraç edilen yatırım fonlarının izahnamelerinde değişikliğe gidilecektir. Fon listesi aşağıdaki gibidir; Değişiklikler 21.08.2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır. Detaylar için tıklayınız.

Devamı

Kare Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Serbest Şemsiye Fon İçtüzüklerinde ve Serbest Fon İzahnamelerinde Yapılacak Değişikliğe İlişkin Duyuru – 10 Temmuz 2023

Saklamacı kuruluş değişikliği nedeniyle şemsiye fon içtüzüklerinde ve bu şemsiye fonlara bağlı ihraç edilen yatırım fonlarının izahnamelerinde değişikliğe gidilecektir. Fon listesi aşağıdaki gibidir; Değişiklikler 21.08.2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır. Detaylar için tıklayınız.

Devamı

Borçlanma Araçları Şemsiye Fon’a Bağlı Yatırım Fonları İzahname Değişikliği – 26 Haziran 2023

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin 15.06.2023 tarih ve 49 numaralı Genelgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.06.2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yazısı ile bildirilen Kurul Karar Organı’nın 01.06.2023 tarih ve 28/645 sayılı kararı doğrultusunda; “Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fon”a bağlı olarak ihraç edilen EK’te unvanlarına yer verilmiş fonların...

Devamı

Değişken Şemsiye Fon’a Bağlı Yatırım Fonları İzahname Değişikliği – 26 Haziran 2023

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin 15.06.2023 tarih ve 49 numaralı Genelgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.06.2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yazısı ile bildirilen Kurul Karar Organı’nın 01.06.2023 tarih ve 28/645 sayılı kararı doğrultusunda; “Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon”a bağlı olarak ihraç edilen EK’te unvanlarına yer verilmiş fonların izahnamelerinin;...

Devamı

Hisse Senedi Şemsiye Fon’a Bağlı Yatırım Fonları İzahname Değişikliği – 26 Haziran 2023

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin 15.06.2023 tarih ve 49 numaralı Genelgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.06.2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yazısı ile bildirilen Kurul Karar Organı’nın 01.06.2023 tarih ve 28/645 sayılı kararı doğrultusunda; “Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fon”a bağlı olarak ihraç edilen EK’te unvanlarına yer verilmiş fonların...

Devamı

Serbest Şemsiye Fon’a Bağlı Yatırım Fonları İzahname Değişikliği – 26 Haziran 2023

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin 15.06.2023 tarih ve 49 numaralı Genelgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.06.2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yazısı ile bildirilen Kurul Karar Organı’nın 01.06.2023 tarih ve 28/645 sayılı kararı doğrultusunda; “Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon”a bağlı olarak ihraç edilen EK’te unvanlarına yer verilmiş fonların izahnamelerinin;...

Devamı

Tasarruf Sahiplerine Duyuru – 03 Ekim 2022

Kare Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon İzahnamesinin Sermaye Piyasası Kurulu izniyle 7.1 inci maddesi 22/09/2022 tarihinde değiştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Sözkonusu değişikliklere ilişkin duyuru metni için tıklayınız.

Devamı