Company News

Kare Portföy Para Piyasası Fonu- Kuruluş ve Fon Katılma Paylarının İhracına İlişkin Duyuru

Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu Kare Portföy Para Piyasası Fonu’nun katılma paylarının ihracına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulunun 07.12.2023 tarih ve 76/1675 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (SPK izin yazısı tarih ve no: 08.12.2023 , E-12233903-305.01.01-46354)

Fon katılma paylarının satışına Fon izahnamesinin tescil işlemleri ile mevzuat gereği Fon adına yapılması gereken işlemlerden sonra belirlenecek tarihte başlanacak olup sözkonusu tarih Yatırımcı Bilgi Formu ile birlikte ayrıca ilan edilecektir. Fon izahnamesi için tıklayınız.

Leave a Reply