Company News

Kare Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon Katılma Paylarının Satışı

Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu Kare Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon katılma paylarının satışına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulunun 15.03.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-51331 sayılı izin yazısı ile onaylanmıştır. Fon izahnamesi için tıklayınız.

Fon katılma paylarının satışına Fon izahnamesinin tescil işlemleri ile mevzuat gereği Fon adına yapılması gereken işlemlerden sonra belirlenecek tarihte başlanacak olup sözkonusu tarih Fon’un Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasında ve buradan ayrıca duyurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Leave a Reply