Company News

Kare Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon Devri

Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu Kare Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon‘a bağlı Kare Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon‘un kuruculuğunun, Rota Portföy Yönetimi A.Ş.’ye devredilmesine ve Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı Rota Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon unvanıyla yönetilmesine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.04.2024 tarih ve E-12233903-305.05-52226 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. Söz konusu devre ilişkin değişiklikler 29.04.2024 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. Tasarruf sahiplerine ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Leave a Reply