Yetki Belgelerimiz

Şirketimizin Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi’nin tarih ve numarası:

23.10.2015  PYŞ/PY.43/754