Şemsiye Fonları

Tüm fonlarımızda dört adımlı bir optimizasyon içeren uzun vadeli bir strateji uyguluyoruz.

İlk adım, yatırım yapılabilecek kıymetler kümesini belirlemek. Bu adımda bilgiye ulaşma imkânı, analiz yapılacak veri uzunluğu, bilgiye ulaşma hızı ve yasal kısıtlar gibi faktörleri dikkate alınarak yapısal olarak yönetemeyeceğimiz riskleri eliyoruz.

 

İkinci adım, yatırım yapılabilecek kıymetler kümesi içinde mümkün olduğu kadar çok isimde ev ödevimizi yapmak. Bir isimde pozisyon almadan önce mutlaka kendi analizimizi yaparız. Bu adımda doğal olarak zaman kısıtı mevcut.Elimizden geldiğince ülke, şirket ve ürün üzerinde çalışıyoruz ancak piyasadaki fırsatlara göre öncelikleri belirlemek gerekiyor. Sonuç olarak “yatırım yapılabilir” birinci kümeden “yatırıma hazır” ikinci kümeyi oluşturuyoruz.

 

Üçüncü adım, her kıymetin kendi risklerini karşılayan bir fiyatta olduğunu test etmek. Piyasa dalgalanması (fiyatlama) ve likidite riskleri ile olumsuz iç ve dış faktörleri dikkate alarak “”makul fiyatlanmış” sermaye piyasası araçlarından oluşan üçüncü bir küme oluşturuyoruz.

 

Dördüncü adım optimizasyon. Makul fiyatlanmış sermaye piyasası araçlarından içinden ürün limiti, ülke limiti, şirket limiti, sektör limiti gibi her türlü yasal ve ticari limitleri dikkate alarak en yüksek getirili olanları seçiyoruz.

 

Tüm bu süreçler sayesinde kurucusu ve yöneticisi olduğumuz yatırım fonlarımızda istikrarlı, risk/getiri dengesi kaliteli ve uzun vadede sürdürülebilir bir performans yakalayabiliyoruz.