Company News

Hisse Senedi Şemsiye Fon’a Bağlı Yatırım Fonları İzahname Değişikliği – 26 Haziran 2023

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin 15.06.2023 tarih ve 49 numaralı Genelgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.06.2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yazısı ile bildirilen Kurul Karar Organı’nın 01.06.2023 tarih ve 28/645 sayılı kararı doğrultusunda; “Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fon”a bağlı olarak ihraç edilen EK’te unvanlarına yer verilmiş fonların izahnamelerinin; “I. Fon Hakkında Genel Bilgiler” başlıklı bölümlerinde yer alan “1.1.” ve “1.2.” numaralı maddeleri, “III. Temel Yatırım Riskleri ve Risklerin Ölçümü” başlıklı bölümlerinde yer alan “3.2.” numaralı maddesi, “V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları” başlıklı bölümlerinde yer alan “5.5.” numaralı maddesi ile “VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu’nun Karşıladığı Giderler” başlıklı bölümlerinde yer alan “7.1.3.” numaralı maddesi, değişen standart izahname formatına uyum sağlanabilmesi amacıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, “1.3.”, “1.4.”, “1.5.”, “1.6.” ve “5.6.” numaralı maddeler ise izahname metinlerinden çıkarılmıştır.

Değişiklikler 03 / 07 / 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Söz konusu değişikliklere ilişkin duyuru metni için tıklayınız.

Leave a Reply