Company News

Sermaye Artırımı Hakkında Açıklama – 12 Ağustos 2016

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 10.000.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak suretiyle her bir pay için pay başına…

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 10.000.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak suretiyle her bir pay için pay başına 1,00-TL itibari değerle olmak üzere 1.500.000,00-TL artırılarak 2.000.000,00-TL’den 3.500.000,00-TL’ye yükseltilmesine ilişkin 01.07.2016 tarihli yönetim kurulu kararımız üzerine yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.08.2016 tarihli yazısı ile uygun bulunmuştur.

Sermaye artırımında mevcut pay sahibinin rüçhan hakkı kısıtlanmamış olup, ihraç edilecek paylar imtiyazlı değildir.

Artırıma ilişkin yönetim kurulu kararı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun izin yazısı ve esas sözleşmenin “Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nev’i” başlıklı 8. maddesinin yeni hali ekte yer almaktadır.

Ekler:

 

Leave a Reply