Company News

Tasarruf Sahiplerine Duyuru – 03 Ekim 2022

Kare Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon İzahnamesinin Sermaye Piyasası Kurulu izniyle 7.1 inci maddesi 22/09/2022 tarihinde değiştirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sözkonusu değişikliklere ilişkin duyuru metni için tıklayınız.

Leave a Reply