Company News

İzahname Değişiklik Duyurusu Tadil Metni – 20 Ekim 2016

Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a Bağlı Kare Portföy Serbest Fon İzahnamesi, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 09/09/2016 tarih ve 12233903-305.04-E.9706 sayılı izin doğrultusunda izahnamesinin giriş ve kısaltma bölümleri ile 1.1 inci, 2.3 üncü, 2.5 inci, 5.2 nci, 6.1 inci, 6.6 ncı ve 8.2 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve izahnameye 6.7 inci madde eklenmiştir. Değişiklikler 20.10.2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

KRS_İzahname tadil metni_Revize_SPK Onaylı

Leave a Reply