Company News

İzahname Değişiklik Duyurusu – 01 Haziran 2017

Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon izahnamesi, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 22.05.2017 tarih ve 12233903-305.04-E.6440 sayılı izin doğrultusunda 6.2, 6.5 ve 9.7 inci maddeleri değiştirilmiş, aynı başlık altında fon izahnamesine 6.8 inci madde ilave edilmiştir. Değişiklikler 01.06.2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

KRS İzahname Değişikliği_Tadiller_SPK Onaylı_Mayıs 2017

Leave a Reply