Company News

Tasarruf Sahiplerine Duyuru – 06 Şubat 2019

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24/01/2019 tarih ve 6/119 sayılı toplantısında, Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye fon’a bağlı Kare Portföy İkinci Borçlanma Araçları (Döviz) Fon”un Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon’a bağlı olarak ihraç edilmek üzere “Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon” unvanıyla dönüştürülmesine izin verilmiştir.

Değişiklikler 11/03/2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olup bu süre zarfında mevcut katılma paylarının alım satımına devam edilecektir.

Kamuoyuna ve Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Kare Portföy İkinci Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu’nun fon dönüşümüne ilişkin tasarruf sahiplerine duyuru metni için tıklayınız.

Leave a Reply