Company News

Tasarruf Sahiplerine Duyuru – 02 Mart 2020

Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon İzahnamesinin 2.3, 2.10, 2.11 ve 2.12 inci maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 27.01.2020 tarih ve 12233903-305.04-E.1120 sayılı izin doğrultusunda revize edilmiştir.

Değişiklikler 02/03/2020 tarihinden itibaren uygunlanmaya başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sözkonusu değişikliklere ilişkin duyuru metni için tıklayınız.

Leave a Reply