Company News

Tasarruf Sahiplerine Duyuru KRS İzahname Değişikliği – 20 Nisan 2020

Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon İzahnamesinin Sermaye Piyasası Kurulu izni gerektirmeyen 5.2 inci maddesi Kurucu yönetim kurulunun 20/04/2020 tarih ve 2020/08 sayılı kararı doğrultusunda değiştirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sözkonusu değişikliklere ilişkin duyuru metni için tıklayınız.

Leave a Reply