Company News

Tasarruf Sahiplerine Duyuru KRS İzahname Değişikliği – 05 Mayıs 2020

Kare Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu’na bağlı Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin 2.3 üncü maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 04.05.2020 tarih ve 12233903-305.04-E.4705 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sözkonusu değişikliklere ilişkin duyuru metni için tıklayınız.

Leave a Reply