Company News

Tasarruf Sahiplerine Duyuru KRS İzahname Değişikliği – 22 Haziran 2020

Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon İzahnamesinin 5.2, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 ve 7.1.5 inci maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 19.06.2020 tarih ve 12233903-305.04-E.6245 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.

Değişiklikler 22/06/2020 tarihinden itibaren uygunlanmaya başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sözkonusu değişikliklere ilişkin duyuru metni için tıklayınız.

Leave a Reply