Company News

Kamuoyuna Duyuru – 05 Ekim 2020

Kamuoyuna Duyuru

Şirketimizin tek ortaklı olan ortaklık yapısı, Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 24.09.2020 tarih ve 60/1182 sayılı izin doğrultusunda değişmiş olup söz konusu değişiklik 05.10.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tescil ettirilmiştir. Değişiklikler ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ta da yayımlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Leave a Reply