Company News

Kare Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon – 23 Ekim 2020

Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Kare Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon katılma paylarının satışına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15/10/2020 tarihinde onaylanmıştır.

Fon katılma payları önceden belirlenmiş yatırımcılara tahsisli olarak satılacak olup alım-satım işlemleri sadece kurucu tarafından yapılacaktır. Fon TEFAS’ta işlem görmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sözkonusu izhaname metni için tıklayınız.

Leave a Reply