Company News

Fon Hizmet Birimi Değişikliği – 15 Ocak 2021

Fon Hizmet Birimi Değişikliği

Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu menkul kıymet yatırım fonlarının fon operasyonlarına ve TEFAS operatörlüğüne ilişkin hizmetler, Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 11.01.2021 tarih ve E-12233903-350.09-77 sayılı izin yazısına istinaden 18.01.2021 tarihi itibariyle şirketimiz bünyesinde oluşturulan Fon Hizmet Birimi tarafından yürütülecektir.

Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz menkul kıymet yatırım fonlarının izahnameleri bu kapsamda güncellenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Leave a Reply