Company News

Tasarruf Sahiplerine Duyuru KRS İzahname Değişikliği – 16 Nisan 2021

Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 15.04.2021 ve 5138 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir. Değişiklikler 20.04.2021 itibariyle yürürlüğe girecek olup

Değişikliğe ilişkin detaylara ve duyuru metni için tıklayınız.

Leave a Reply