Company News

Tasarruf Sahiplerine Duyuru KRS İzahname Değişikliği – 20 Mayıs 2021

Kurucusu olduğumuz Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon izahnamesi, Seramye Piyasası Kurulundan alınan 15.04.2021 tarih ve 5138 sayılı izin doğrultusunda EK’teki gibi değiştirilmiştir. Değişiklikler 20.05.2021 tarihi itibariyle uygulanacaktır.

Söz konusu tadil metnine ulaşmak için tıklayınız.

Leave a Reply