Company News

Tasarruf Sahiplerine Duyuru KRT İzahname Değişikliği – 26 Nisan 2021

Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon izahnamesi tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 15.04.2021 ve 5138 sayılı izin izin yazısı ile  onaylanmıştır.

Değişikliğe ilişkin tadil metni için tıklayınız.

Leave a Reply